Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

FONETSKA RITMIKA

Sadržajima fonetske ritmike deluje se na telesnu strukturu sintezom kvaliteta fonema i pokreta kroz ritmičke strukture, igru kao kreativnu i ekspresivnu aktivnost; ublažavaju se poremećaji koji prate gubitak sluha i uključuju se u rehabilitaciju sluha i govora.

Formiranje fenomena "motorne slike":
- podsticanje psihomotornog razvoja i razvoja senzomotorike
- percepcija i reprodukcija takta i ritma
- usvajanje fonetske napetosti i modulacija glasa
- usvajanje artikulacije glasova srpskog jezika
- razvijanje govora u funkciji sporazumevanja
- diskriminacija akustičkog signala
- uvođenje u osnovna gramatička pravila

Preko ritmičkih stimulacija, kroz pokret i igru, mi utičemo na razvoj govora gluvog deteta. Pri tom uzimamo u obzir da je govorni aparat spreman ritmički funkcionisati, kao i da slušni aparat stimulisan ritmičkim vežbama koristi ostatke sluha i upotrebljava ga u slušanju govora.
Časovi fonetske ritmike realizuju se sa učenicima od prvog do četvrtog razreda po dva časa nedeljno.