Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

ФОНЕТСКА РИТМИКА

Садржајима фонетске ритмике делује се на телесну структуру синтезом квалитета фонема и покрета кроз ритмичке структуре, игру као креативну и експресивну активност; ублажавају се поремећаји који прате губитак слуха и укључују се у рехабилитацију слуха и говора.

Формирање феномена "моторне слике":
- подстицање психомоторног развоја и развоја сензомоторике
- перцепција и репродукција такта и ритма
- усвајање фонетске напетости и модулација гласа
- усвајање артикулације гласова српског језика
- развијање говора у функцији споразумевања
- дискриминација акустичког сигнала
- увођење у основна граматичка правила

Преко ритмичких стимулација, кроз покрет и игру, ми утичемо на развој говора глувог детета. При том узимамо у обзир да је говорни апарат спреман ритмички функционисати, као и да слушни апарат стимулисан ритмичким вежбама користи остатке слуха и употребљава га у слушању говора.
Часови фонетске ритмике реализују се са ученицима од првог до четвртог разреда по два часа недељно.