Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

Kontakt


OŠ "Radivoj Popović" - Zemun

Prizrenska 37, Zemun

е-mail: rapozemun@gmail.com

direktor: Pokrajac Željko

telefon: +381 11 307 64 23

faks: +381 11 307 64 24

sekretar: Mrđa Sofija

telefon: +381 11 307 64 02

centrala-telefon: +381 11 307 64 21