Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

Медицински кадар

Школа и интернат садрже амбуланту у којој свакодневно раде две медицинске сестре. Цео медицински кадар ради на подручју унапређења здравља, спречавања болести, лечења и рехабилитације ученика. Такође, у оквиру абуланте се налази и стоматолошка ординација у којој стоматолог задужен за школу брине о оралној хигијени ученика и здрављу зуба. Систематски преглед је обавезан и обавља се у абуланти једном годишње.
Амбуланта поседује и посебне собе где се смештају деца која се разболе. На тај начин су под сталном бригом медицинског особља које ради на што бржем опоравку деце. Уколико су ученицима неопходни специјалистички прегледи, сарадња са ДЗ "Земун" то омогућава. Уколико се здравствени проблеми јаве, родитељи се одмах обавештавају.

Медицински кадар

 
 • Антонијевић Славица
  медицинска сестра
 • Стојковић Ивона
  медицинска сестра
 • Лукић Анита
  медицинска сестра
 • Гвока Иванка
  медицинска сестра
 • Сузић Александра
  медицинска сестра
 • Лукић Јована
  медицинска сестра