Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka koji su osposobljeni za rad sa decom koja imaju govorne, slušne i razvojne teškoće, kao i teškoće u učenju. Nastavnici i vaspitači u radu, svakom detetu pristupaju individualno kako bi se maksimalno iskoristile sposobnosti deteta za dalji napredak. Takođe, pored rada sa decom, nastavnici i vaspitači obučavaju i upućuju roditelje učenika kako bi stečeno znanje primenili u svakodnevnom životu i porodici.

Direktor

 • Pokrajac Željko
  dipl. defektolog-surdolog
 • dr. Nestorov Stevan
  pomoćnik direktora i stručni saradnik

Predmetno-razredna nastava

 • Dr Zdravka Vujasinović
  I/1 razred
 • Radaković Katarina
  I/2 razred
 • Milić Brankica
  I/3 razred
 • Kovinjalo Tamara
  II/1 razred
 • Savić Jelena
  II/2 razred
 • Aritonović Danica
  III razred
 • Otašević Helena
  IV razred
 • Subotić Mirjana
  V razred
 • Merdović Danijela
  VI razred
 • Krsmanović Vera
  VII razred
 • Mandić Svetlana
  VIII razred

Predmetna nastava


 • Ešpek Draško
  engleski jezik
 • Tomanović Tijana
  engleski jezik
 • Ivana Zejak
  nemački jezik
 • Krstić Miloš
  muzička kultura
 • Kukolj Savić Rada
  Fizičko vaspitanje
 • Grbović Aleksandra
  likovna kultura
 • Blagojević Snežana
  verska nastava (pravoslavni katehizis)
 • Alomerović Hubanić Lejlija
  verska nastava (islamski vjeronauk)
 • Damjanac Aleksandra
  tehničko i informatičko obrazovanje

Stručni saradnici

 • Janković Ana
  dipl. psiholog, psihoterapeut (Kliring metoda)

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala

 • Marvučić Zlata
  dipl.defektolog (interaktivna soba, interaktivni pod, Montersori metoda)

Vannastavne aktivnosti

 • Pešić Svetlana
  neverbalna komunikacija i znakovni jezik
 • dr. Roksandić Ivana
  slušne i govorne vežbe
 • Merdović Danijela
  slušne i govorne vežbe
 • Subotić Mirjana
  slušne i govorne vežbe
 • Vukić Jelena
  psihomotorne vežbe
 • Perić Nevena
  psihomotorne vežbe
 • Otašević Helena
  psihomotorne vežbe
 • Krsmanović Vera
  psihomotorne vežbe
 • Jovanović Popović Katarina
  slušne i govorne vežbe, psihomotorne vežbe, Marte meo praktičar
 • Adžić Marina
  logopedske vežbe
 • Stojnić Mirna
  logopedske vežbe
 • Stevanović Tamara
  logopedske vežbe
 • Đukanović Bojana
  fonetska ritmika
 • Čvorak Saška
  psihomotorne vežbe, senzorna integracija
 • Stanojković Vlada
  slušne i govorne vežbe, radno- proizvodna praksa
 • Savić Kukolj Rada
  korektivna gimnastika

Predškolske razvojne grupe

 • Mrkalj Janković Ana
 • Subotić Jelena
 • Ilić Ana
 • Maričić Maja

Vaspitni rad
defektolozi/vaspitači

 • Nevena Lekić
  I vaspitna grupa
 • Jelena Rnić
  II vaspitna grupae
 • Jovanović Mirjana
  III vaspitna grupa
 • Marija Radojević
  IV vaspitna grupa
 • Babić Milica
  V vaspitna grupa
 • Avram Leković
  VI vaspitna grupa
 • Đurković Borislav
  VII vaspitna grupa
 • Čvorak Dragana
  VIII vaspitna grupa