Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

Škola i internat

Škola i internat se nalaze u Zemunu, a svi školski objekti su locirani na površini od oko 11.000m2. Prostor škole obuhvata veliko školsko dvorište u kojem su smešteni škola, internat, školska kuhinja i ostali pomoćni objekti. Škola je smeštena na izuzetno mirnoj lokaciji, zaštićena od pojačanog saobraćaja, blizu centra Zemuna i nadomak Beograda. U prostranom školskom dvorištu koje je uređeno kao zelena oaza nalazi se namenski opremljen park za igru i zabavu dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta kao i kompleks sportskih terena za rukomet, košarku, odbojku i mali fudbal namenjen učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. OŠ „Radivoj Popović“ ima dugu tradiciju u kojoj se već 69 godina obrazuju deca/učenici oštećenog sluha i deca oštećenog govora. U kompleksu škole je i internat u kojem su smeštena deca/učenici predškolskog pripremno/predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz brojnih gradova širom Srbije. Škola sa internatom funkcioniše 24 časa.

skolaNastava je organizovana kao celodnevna, a vaspitni rad se odvija u popodnevnim časovima. Za svu decu/učenike je organizovan boravak, odnosno domski smeštaj za učenike sa prebivalištem van Beograda, sa obezbeđenom ishranom: doručak, ručak i večera sa užinama koje se pripremaju u školskoj kuhinji. Poseban akcenat stavljamo na pružanje podrške i pomoći deci/učenicima da se što bolje socijalizuju i integrišu u društvenu zajednicu. Krajnji cilj nam je uspešna inkluzija. Zbog toga obavljamo se kontinuirani savetodavni rad sa decom i roditeljima, a škola kroz saradnju sa društvenom sredinom upoznaje širu zajednicu sa potrebama dece i njihovih roditelja.