Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

PREDŠKOLSKA GRUPA

Predškolsko vaspitanje je osnov daljeg vaspitanja i obrazovanja i na njega se nastavlja osnovna škola.Igra i rad u sistemu predškolskog vaspitanja međusobno se dopunjuju i čine jedinstvenu vaspito-obrazovnu celinu. Sadržaji rada sa decom predškolskog uzrasta su, pre svega, u funkciji razvoja govora i stimulacije psihomotornog razvoja. Na ovom uzrastu važno je zadovoljiti dečju osnovnu intelektualnu i motornu radoznalost kroz organizovanu igru u funkciji kontinuiranih rehabilitacijskih postupaka. Nakon devet meseci obaveznog pripremnog predškolskog programa, škola izdaje uverenja koja su obavezna za upis u prvi razred.

Oprema i nameštaj predškolske grupe su prilagođeni uzrastu i potrebama dece. Nastavna sredstva i materijali su u funkciji podsticanja dečjeg razvoja. Učenici koriste sve zajedničke prostorije u okviru škole: salu za fizičko vaspitanje, multimedijalnu učionicu, sportske terene u dvorištu škole. Vaspitač svakodnevnim pripremanjem nastavnih sredstava, izradom određenih materijala i korišćenjem prirodnih sredstava obogaćuje zbirku didaktičkih sredstava.

1. Program predškolskog obrazovanja i vaspitanja za decu oštećenog sluha i govora:

1. Razvoj govora – 5 časova
2. Razvijanje početnih matematičkih pojmova – 5 časova
3. Fizičko vaspitanje – 5 časova
4. Likovno vaspitanje – 3 časa
5. Priroda i društvena sredina – 2 časa

2. Posebni programi kojima se ostvaruju određeni ciljevi i aktivnosti radi postizanja dečjeg razvoja, u pogledu stimulacije govorno jezičkog razvoja:

1. Program slušno govornih vežbi – 2 časa nedeljno po detetu
2. Program fonetske ritmike – 2 časa nedeljno za grupu
3. Logopedske vežbe - 1 čas nedeljno