Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизмом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

senzorna integracija
Пријавни лист за симпозијум је неопходан за регистрацију учесника. Молимо Вас да попуњени пријавни лист пошсљете на е-маил rapozemun@gmail.com
Агенда симпозијума "Сензорна интеграција- теорија и пракса"

Поштовани,

Обавештавамо Вас да OШ „Радивој Поповић“ организује акредитовани стручни скуп- симпозијум под називом „Сензорна интеграција- теорија и пракса“. Симпозијум је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, а организујемо га уз подршку невладине организације “Помоћ породици“. Овај скуп је намењен васпитачима, наставницима, стручним сарадницима, дефектолозима и директорима предшколских и школских установа.

Теме скупа су:
-Цингуларна кора у здрављу и болести,
-Развојни хиперкинетски синдром,
-Компетенције за имплементацију програма сензорне интеграције,
-Инструменти и технике процене у сензорној интеграцији,
-Сензорна интеграција у раду са децом са сметњама у развоју

На скупу говоре:
-проф. др Драган Павловић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
-проф. др Светлана Славнић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
-проф. др Јасмина Ковачевић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
-доц. др Весна Радовановић, доцент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
-Драгана Чворак, дипл. дефектолог , ОШ “Радивој Поповић“, Земун

Симпозијум ће бити одржан 04.06.2015. године у простору Хотела „Holiday Inn Belgrade“, Нови Београд, Шпанских Бораца 74, са почетком у 12.00 часова (Програм је у документу прилогу). Стручни скуп је одобрен у Заводу за унапређивање образовања и васпитања и има вредност једног бода.
Молимо вас да попуњен пријавни лист доставите одмах на мејл адресу: rapozemun@gmail.com
Подаци за уплату котизације су на следећој страни овог документа.

С поштовањем,

Жељко Покрајац
Директор ОШ „Радивој Поповић“

ПРИЈАВА УЧЕШЋА

Симпозијум се одржава у савременом и климатизованом простору Хотела „Holiday Inn Belgrade“, Нови Београд, Шпанских Бораца 74.

Када пошаљете пријавни лист потребно је да уплатите и котизацију.

Котизација за Симпозијум је обавезна за све учеснике и подразумева:

- трошкове организације скупа,
- присуство предавањима,
- сертификат,
- ручак
- кафу и пиће на паузи.

Котизацију у износу од 2000 динара уплатите на рачун : 355-1136850-98
Прималац: Помоћ породици, Београд, Нушићева 4/V
Сврха уплате: Котизација за учешће на Симпозијуму
Додатни подаци: ПИБ: 102027246 Mатични брoj: 06923828

Последњи рок за пријаву и уплату је до попуњења предвиђеног броја учесника, односно најкасније до уторка 28.05.2015!