Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

Техничка и административна служба

Техничко особље школе и интерната брине о уредности и хигијени дворишта и школе. Школа и интернат поседују двориште површине 11000 м2 препуно дрвећа, цвећа, траве о чијем одржвању свакодневно брину два домара и хигијеничари школе и интерната.

Административно особље брине о законским регулативама и прописима који су веома значајни при упису ученика у школу и интернат. У сарадњи наших админстративних радника са родитељима , знатно се брже олакшава упис ученика.

Административно особље

 • Покрајац Жељко
  дипл. дефектолог-сурдолог, директор школе
 • др Несторов Стеван
  помоћник директора и стручни сарадник
 • Понош Радика
  благајник
 • Милашиновић Снежана
  шеф рачуноводства
 • Мрђа Софија
  дипл.правник, секретар школе
 • Савић Милица
  економ

Куварице

 • Ристић Миланка - куварица
 • Малиновић Славица - куварица

Помоћно- техничка служба

 • Дупер Милан
 • Гојко Јанковић
 • Ивковић Слађана
 • Албена Јовановић
 • Мишић Мирјана
 • Јовичић Љиљана
 • Јованка Живковић
 • Снежана Катић
 • Трбовић Јадранка
 • Кочоска Зорица
 • Љиљана Ђорђевић
 • Станојка Глигорић
Untitled Document