Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

UPIS UČENIKA
u prvi razred, predškolsku grupu i ostale razrede


U toku je upis učenika u predškolsku razvojnu grupu, u prvi razred i u ostale razrede u kojima ima slobodnih mesta (zbog preseljenja i slično) za školsku 2017/2018. godinu.
Škola „Radivoj Popović“ se bavi vaspitanjem i obrazovanjem dece sa različitim smetnjama u razvoju ( oštećenje sluha, autizam, razvojna disfazija, disharmoničan razvoj, govorno- jezički problemi…).

NASTAVA

Nastava se od I do VIII razreda odvija po planovima za redovnu školu sa primenom IOP-a (individualni obrazovni plan). Broj učenika u odeljenju je u proseku 5, tako da možemo da pružimo maksimalnu pažnju svakom učeniku. Nastavu realizuju stručnjaci za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i predmetni nastavnici (engleski jezik, pravoslavni katihizis, islamska vjeronauka, muzička kultura, fizičko vaspitanje). U našoj školi se sprovodi kompeksan tretman
re/habilitacije koji je usmeren na razvoj govora i jezika, razvoj kognitivnih sposobnosti, motorike i socio- emocionalni razvoj.


OPREMA ZA RAD

Škola raspolaže savremenom opremom za rad i visoko stručnim kadrom. Svi nastavnici i vaspitači su završili Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a njih petoro ima zvanje magistra ili doktora nauka.U našem timu su defektolozi sa edukacijama u zemlji i inostranstvu iz oblasti senzorne integracije, reedukacije psihomotorike, rane intervencije i iz oblasti rada sa višetruko ometenom decom.SLOBODNO VREME

Pored navedenih povoljnih uslova za rad, škola ima veliko dvorište: terene za fudbal i košarku, novi park za igru dece mlađeg uzrasta, velike travnate površine, park koji je prava šuma i puno raznog cveća. Škola je smeštena u najlepšem delu Zemuna koji je izolovan od gradske buke i zagađenja. Deca koja su upisana kod nas posećuju i učestvuju u različitim kulturnim sadržajima i manifestacijama. Barem jednom nedeljno za decu se organizuje neka dodatna aktivnost, a periodično se organizuju izleti. Школа поседује Сензорни врт - едукативну, интерактивну, зелену оазу намењена учењу, чулно-моторичкој стимулацији и релаксацији деце кроз различите наставну и ваннаставне активности.

PREDŠKOLSKA GRUPA

Škola u svom sastavu ima i predškolsku i pripremno predškolsku grupu. Ove grupe rade u prostoru koji je opremljen vrhunskom opremom. Sa decom u grupi rade defektolozi uz podršku medicinskih sestara. Deca se izvode iz grupe na individualne tretmane (individualni defektološki tretmani, surdološki tretmani, logopedski tretmani, senzorno- integrativni tretman, reedukacija psihomotorike, fonetska ritmika). Cilj rada razvojnih grupa je da se na ovom uzrastu ne gubi vreme i da se potencijali deteta razviju do maksimuma, kako bi se dete pripremilo da uspešno nastavi sledeću fazu školovanja.

INTERNAT - DOM UČENIKA

Za učenike koji zbog daljine mesta stanovanja ne mogu svakodnevno da putuju do škole, imamo internat koji radi u sastavu škole. U mnogim gradovima ne postoje ustanove poput naše, koje bi pružile deci stručnu podršku i obrazovanje. Učenici su smešteni u komforne sobe sa kupatilima. Dom je nedavno renoviran i opremljen novim nameštajem, igračkama... O deci u internatu brinu vaspitači- defektolozi, dečje negovateljice i medicinske sestre. Kuhinja je opremljena u skladu sa najvišim standardima. Deca se hrane po jelovniku koji je prilagođen uzrastu, a jelovnik izrađuju nutricionisti.

AKTIVNOSTI I TRETMANI

Učenici koji pohađaju našu školu obuhvaćeni su sledećim aktivnostima:

 • Fonetska ritmika (Kabinet za fonetsku ritmiku)
 • Senzorna integracija (Senzorna, Snuzelen soba, Senzorna bašta)
 • Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom)
 • Audio- lingvistički tretmani (Ksafa aparat, Audiometrija, Timpanometrija)
 • Surdološki tretmani za decu sa kohlea implantom
 • Logopedski tretmani (Digitalni logopedski set)
 • Korektivna gimnastika
 • Rad u interaktivnoj učionici (Interaktivne table, Interaktivni pod)
 • Rad u Montersori učionici
 • Slobodne aktivnosti i sekcije

INKLUZIJA

Mi smatramo da je naš cilj da osposobimo decu da nakon završetka školovanja mogu da žive samostalno u svom okruženju. Zbog toga sprovodimo brojne aktivnosti. Imamo veoma dobru saradnju sa okolnim školama i vrtićima, tako da naši učenici učestvuju u brojnim aktivnostima. Sa susednom OŠ „Sonja Marinković“ jednom nedeljno organizujemo kreativnu radionicu, a kada idemo u šetnje i posete uvek idemo zajedno. Time inkluzija dobija pravo značenje. Značajan doprinos ovim aktivnostima pruža naša saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima roditelja.


UNAPREĐENJE KVALITETA RADA

Škola je prošle godine u potpunosti osavremenila rad. Vizija nam je da kao jedna od najvećih ustanova ovog tipa u Srbiji, pružimo još bolji kvalitet edukacije i rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa vremenom u kom živimo. Kroz studijske posete ustanovama sličnog tipa u inostranstvu, članovi našeg tima su se upoznali sa primerima dobre prakse i stečena znanja primenjuju u svom radu. Naši zaposleni prate naučna dostignuća i istraživanja, ali i sami pružaju naučni doprinos kroz veči broj naučnih i stručnih radova. Sa ciljem veće bezbednosti dece, cela škola i dvorište oko škole, pokriveni su video nadzorom.

UPIS

Za sva pitanja oko upisa i potrebne dokumentacije možete nam se obratiti. Predlažemo roditeljima da nas posete i da se detaljno upoznaju sa načinom rada škole. Želimo da vam pomognemo i da zadovoljimo sve vaše potrebe jer verujemo da je za uspešan razoj deteta najvažnija dobra saradnja roditelja i škole.

Pozovite nas i zakažite posetu školi!

 • Željko Pokrajac
  direktor škole
 • Kontakt:
  011/3076-423
  063/451-773
UPIS UČENIKA U PRIPREMNO-PREDŠKOLSKU GRUPU I PRVI RAZRED možete preuzeti OVDE