Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизмом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

УПИС УЧЕНИКА
у први разред, предшколску групу и остале разреде


У току је упис ученика у предшколску развојну групу, у први разред и у остале разреде у којима има слободних места (због пресељења и слично) за школску 2017/2018. годину.
Школа „Радивој Поповић“ се бави васпитањем и образовањем деце са различитим сметњама у развоју ( оштећење слуха, аутизам, развојна дисфазија, дисхармоничан развој, говорно- језички проблеми…).

НАСТАВА

Настава се од I до VIII разреда одвија по плановима за редовну школу са применом ИОП-а (индивидуални образовни план). Број ученика у одељењу је у просеку 5, тако да можемо да пружимо максималну пажњу сваком ученику. Наставу реализују стручњаци за специјалну едукацију и рехабилитацију и предметни наставници (енглески језик, православни катихизис, исламска вјеронаука, музичка култура, физичко васпитање). У нашој школи се спроводи компексан третман
ре/хабилитације који је усмерен на развој говора и језика, развој когнитивних способности, моторике и социо- емоционални развој.


ОПРЕМА ЗА РАД

Школа располаже савременом опремом за рад и високо стручним кадром. Сви наставници и васпитачи су завршили Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, а њих петоро има звање магистра или доктора наука.У нашем тиму су дефектолози са едукацијама у земљи и иностранству из области сензорне интеграције, реедукације психомоторике, ране интервенције и из области рада са вишетруко ометеном децом.СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Поред наведених повољних услова за рад, школа има велико двориште: терене за фудбал и кошарку, нови парк за игру деце млађег узраста, велике травнате површине, парк који је права шума и пуно разног цвећа. Школа је смештена у најлепшем делу Земуна који је изолован од градске буке и загађења. Деца која су уписана код нас посећују и учествују у различитим културним садржајима и манифестацијама. Барем једном недељно за децу се организује нека додатна активност, а периодично се организују излети. Школа поседује Сензорни врт - едукативну, интерактивну, зелену оазу намењена учењу, чулно-моторичкој стимулацији и релаксацији деце кроз различите наставну и ваннаставне активности.

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Школа у свом саставу има и предшколску и припремно предшколску групу. Ове групе раде у простору који је опремљен врхунском опремом. Са децом у групи раде дефектолози уз подршку медицинских сестара. Деца се изводе из групе на индивидуалне третмане (индивидуални дефектолошки третмани, сурдолошки третмани, логопедски третмани, сензорно- интегративни третман, реедукација психомоторике, фонетска ритмика). Циљ рада развојних група је да се на овом узрасту не губи време и да се потенцијали детета развију до максимума, како би се дете припремило да успешно настави следећу фазу школовања.

ИНТЕРНАТ - ДОМ УЧЕНИКА

За ученике који због даљине места становања не могу свакодневно да путују до школе, имамо интернат који ради у саставу школе. У многим градовима не постоје установе попут наше, које би пружиле деци стручну подршку и образовање. Ученици су смештени у комфорне собе са купатилима. Дом је недавно реновиран и опремљен новим намештајем, играчкама... О деци у интернату брину васпитачи- дефектолози, дечје неговатељице и медицинске сестре. Кухиња је опремљена у складу са највишим стандардима. Деца се хране по јеловнику који је прилагођен узрасту, а јеловник израђују нутриционисти.

AKTИВНОСТИ И ТРЕТМАНИ

Ученици који похађају нашу школу обухваћени су следећим активностима:

 • Фонетска ритмика (Кабинет за фонетску ритмику)
 • Сензорна интеграција (Сензорна, Снузелен соба, Сензорна башта)
 • Реедукација психомоторике (Третман покретом)
 • Аудио- лингвистички третмани (Ксафа апарат, Аудиометрија, Тимпанометрија)
 • Сурдолошки третмани за децу са кохлеа имплантом
 • Логопедски третмани (Дигитални логопедски сет)
 • Корективна гимнастика
 • Рад у интерактивној учионици (Интерактивне табле, Интерактивни под)
 • Рад у Монтерсори учионици
 • Слoбодне активности и секције

ИНКЛУЗИЈА

Ми сматрамо да је наш циљ да оспособимо децу да након завршетка школовања могу да живе самостално у свом окружењу. Због тога спроводимо бројне активности. Имамо веома добру сарадњу са околним школама и вртићима, тако да наши ученици учествују у бројним активностима. Са суседном ОШ „Соња Маринковић“ једном недељно организујемо креативну радионицу, а када идемо у шетње и посете увек идемо заједно. Тиме инклузија добија право значење. Значајан допринос овим активностима пружа наша сарадња са невладиним организацијама и удружењима родитеља.


УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Школа је прошле године у потпуности осавременила рад. Визија нам је да као једна од највећих установа овог типа у Србији, пружимо још бољи квалитет едукације и рехабилитације деце са сметњама у развоју у складу са временом у ком живимо. Кроз студијске посете установама сличног типа у иностранству, чланови нашег тима су се упознали са примерима добре праксе и стечена знања примењују у свом раду. Наши запослени прате научна достигнућа и истраживања, али и сами пружају научни допринос кроз вечи број научних и стручних радова. Са циљем веће безбедности деце, цела школа и двориште око школе, покривени су видео надзором.

УПИС

За сва питања око уписа и потребне документације можете нам се обратити. Предлажемо родитељима да нас посете и да се детаљно упознају са начином рада школе. Желимо да вам помогнемо и да задовољимо све ваше потребе јер верујемо да је за успешан разој детета најважнија добра сарадња родитеља и школе.

Позовите нас и закажите посету школи!

 • Жељко Покрајац
  директор школе
 • Контакт:
  011/3076-423
  063/451-773
УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНО-ПРЕДШКОЛСКУ ГРУПУ И ПРВИ РАЗРЕД можете преузети ОВДЕ