Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

ДОМ (ИНТЕРНАТ)

Дом је у истој згради као и школа. То је ученицима друга кућа у којој проводе доста времена док су на школовању. Деца добијају комплетну бригу и пажњу. Ученици су под перманентним надзором наставника и васпитача 24 сата. У дому деца заједно живе, расту, друже се, стичу основне животне вештине и развијају ставове толеранције и солидарности. По завршеном школовању враћају се породици каозреле личности. Програм васпитног рада организован је на принципу један разред – једна васпитна група. Васпитач са великом пажњом прати интересовања и мотивацију деце у групи и радом правилно усмерава дете у стицању знања, навика и вештина.

Програмом се предвиђени васпитни рад одвија у учионицама и кабинетима, а слободно време ученици проводе кроз разне облике организованих активности. Слободне активности имају своје одређено место и функцију у процесу васпитања и образовања и обухватају рад различитих секција за које се ученици опредељују према властитом афинитету. Резултат тих активности су многобројна такмичења ученика у оквиру школе, у граду и другим местима, а ту су и заслужена признања на која је школа с правом поносна. Освојене награде, похвале и пехари резултат су заиста великог залагања и ентузијазма, како ученика, тако и наставника и васпитача.

Интернат и школа смештени су у одвојеним зградама, а зграда школе је наменски грађена и зграда интерната је у више наврата адаптирањ. Дом је капацитета 80 кревета. Све собе су са купатилима.

Део дома за девојчице је смештен на другом спрату интерната. Поред спаваћих соба, у интернату постоје и два дечја клуба за одмор игру и слободно време ученика, као и соба за дежурног васпитача. Простор за боравак и смештај деце предшколског и припремно предшколског узраста као и ученика првог разреда је посебно одвејена и организована целина у интернату. Дневна забавна соба је опремљена клуб-гарнитуром и ТВ апаратом. У мушком делу дома (на првом спрату) налази се и соба за дневни боравак са ТВ апаратом.

За спровођење организованог васпитног рада дома (за организоване часове учења) користи се учионички простор у школи, а за организовање рекреативних активности фискултурну салу и спортске терене у оквиру школског дворишта.

ОПШТИ УСЛОВИ

dom ucenika

Капацитет дома је 80 места. Поседује лепо опремљене просторије у којима су смештени родитељи док траје период адаптације деце на домски живот.

Собе за спавање су смештене посебном објекту. То су трокреветне и четворокреветне собе са купатилима. У модерно опремљеној кухињи и трпезарији нуде се три главна оброка и две ужине чији је јеловник усклађен са нормативима ученичког и студентског стандарда.

У оквиру објекта постоји амбулантна соба за медицинске интервенције као и соба за смештај болесне деце (изолациона соба). Здравствена брига се спроводи у сарадњи са Дечијим диспанзером као и са ОРЛ лекаром специјалистом са којим имамо добру сарадњу. Медицинске сестре воде здравствену евиденцију, контролишу и дају терапије, прате систематске прегледе. У објекту интерната постоји и стоматолоска ординација потпуно опремљена за стоматолошке услуге, у амбуланти два пута недељно стоматолошке услуге пружа дечји стоматолог Дома здравља Земун.

УСЛУГЕ ДОМА СУ:

• смештај
• исхрана
• васпитни рад : учење, развијање личности и социјалног сазнања, слободне активности
• здравствена заштита

Корисници услуга: слушно оштећени ученици предшколског, основношколског и средњошколског узраста, ученици са сметњама у развоју чије је стално пребивалиште ван места школе.

ВАСПИТНИ РАД

vaspitni rad

У дому седам васпитача - дефектолога води свакодневно бригу о ученицима. Сваки васпитач својој васпитној групи помаже при изради домаћих задатака (корепетиција градива).Ваннаставним активностима се поклања посебна пажња. Кроз њих ученици задовољавају своја инересовања учествујући у многим секцијама (ликовна,драмскоритмичка, еколошка, спортска).

Организација радног дана у дому

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ
6:30 Устајање и јутарња хигијена
7:00 Доручак
8:00-13:15 Настава за ученике основне школе или предшколски и припремно предшколски рад
за ученике до 7 година.
12:30-14:00 Ручак
12:00-14:00 Одмор и слободне активности
14:00-19:00 Васпитни рад и ваннаставне активности
15:35-15:50 Ужина
19:00-20:00 Вечера
19:00-22:00 Одмор и слободне активности у интернату
19:30-20:00 Припрема и одлазак на спавање деце предшколске,
припремно/предшколске васпитне групе
22:00 Закључавање интерната и одлазак на спавање
18:30-8:00 Радно време неговатељица