Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука који је у потпуности оспособљен за рад са децом која имају говорне, слушне и развојне тешкоће, као и тешкоће у учењу. Наставници и васпитачи у раду, сваком детету приступају индивидуално као би се максимално искористиле способности детета за даљи напредак. Такође, поред рада са децом, наставници и васпитачи обучавају и упућују родитеље ученика како би стечено знање применили у свакодневном животу и породици.

Директор

 • Покрајац Жељко
  дипл. дефектолог-сурдолог
 • др. Несторов Стеван
  помоћник директора и стручни сарадник

Предметно-разредна настава

 • Др Здравка Вујасиновић
  I/1 разред
 • Радаковић Катарина
  I/2 разред
 • Милић Бранкица
  I/3 разред
 • Ковињало Тамара
  II/1 разред
 • Савић Јелена
  II/2 разред
 • Аритоновић Даница
  III разред
 • Оташевић Хелена
  IV разред
 • Суботић Мирјана
  V разред
 • Мердовић Данијела
  VI разред
 • Крсмановић Вера
  VII разред
 • Мандић Светлана
  VIII разред

Предметна настава


 • Ешпек Драшко
  енглески језик
 • Томановић Тијана
  енглески језик
 • Ивана Зејак
  немачки језик
 • Крстић Милош
  музичка култура
 • Кукољ Савић Рада
  Физичко васпитање
 • Грбовић Александра
  ликовна култура
 • Благојевић Снежана
  верска настава (православни катехизис)
 • Аломеровић Хубанић Лејлија
  верска настава (исламски вјеронаук)
 • Дамјанац Александра
  техничко и информатичко образовање

Стручни сарадници

 • Јанковић Ана
  дипл. психолог, психотерапеут (Клиринг метода)

Сарадник за израду дидактичких средстава и помагала

 • Марвучић Злата
  дипл.дефектолог (интерактивна соба, интерактивни под, Монтерсори метода)

Ваннаставне активности

 • Пешић Светлана
  невербална комуникација и знаковни језик
 • др. Роксандић Ивана
  слушне и говорне вежбе
 • Мердовић Данијела
  слушне и говорне вежбе
 • Суботић Мирјана
  слушне и говорне вежбе
 • Вукић Јелена
  психомоторне вежбе
 • Перић Невена
  психомоторне вежбе
 • Оташевић Хелена
  психомоторне вежбе
 • Крсмановић Вера
  психомоторне вежбе
 • Јовановић Поповић Катарина
  слушне и говорне вежбе, психомоторне вежбе, Марте мео практичар
 • Аџић Марина
  логопедске вежбе
 • Стојнић Мирна
  логопедске вежбе
 • Стевановић Тамара
  логопедске вежбе
 • Ђукановић Бојана
  фонетска ритмика
 • Чворак Сашка
  психомоторне вежбе, сензорна интеграција
 • Станојковић Влада
  слушне и говорне вежбе, радно- производна пракса
 • Савић Кукољ Рада
  корективна гимнастика

Предшколске развојне групе

 • Мркаљ Јанковић Ана
 • Суботић Јелена
 • Илић Ана
 • Маричић Маја

Васпитни рад
дефектолози/васпитачи

 • Невена Лекић
  I васпитна група
 • Јелена Рнић
  II васпитна групае
 • Јовановић Мирјана
  III васпитна група
 • Марија Радојевић
  IV васпитна група
 • Бабић Милица
  V васпитна група
 • Аврам Лековић
  VI васпитна група
 • Ђурковић Борислав
  VII васпитна група
 • Чворак Драгана
  VIII васпитна група