Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

senzorna integracija
Prijavni list za simpozijum je neophodan za registraciju učesnika. Molimo Vas da popunjeni prijavni list pošsljete na e-mail rapozemun@gmail.com
Agenda simpozijuma "Senzorna integracija- teorija i praksa"

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da OŠ „Radivoj Popović“ organizuje akreditovani stručni skup- simpozijum pod nazivom „Senzorna integracija- teorija i praksa“. Simpozijum je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a organizujemo ga uz podršku nevladine organizacije “Pomoć porodici“. Ovaj skup je namenjen vaspitačima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima i direktorima predškolskih i školskih ustanova.

Teme skupa su:
-Cingularna kora u zdravlju i bolesti,
-Razvojni hiperkinetski sindrom,
-Kompetencije za implementaciju programa senzorne integracije,
-Instrumenti i tehnike procene u senzornoj integraciji,
-Senzorna integracija u radu sa decom sa smetnjama u razvoju

Na skupu govore:
-prof. dr Dragan Pavlović, vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,
-prof. dr Svetlana Slavnić, vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,
-prof. dr Jasmina Kovačević, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,,
-doc. dr Vesna Radovanović, docent Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,
-Dragana Čvorak,dipl. defektolog , OŠ “Radivoj Popović“, Zemun

Simpozijum će biti održan 04.06.2015. godine u prostoru Hotela „Holiday Inn Belgrade“, Novi Beograd, Španskih Boraca 74, sa početkom u 12.00 časova (Program je u dokumentu prilogu). Stručni skup je odobren u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i ima vrednost jednog boda.
Molimo vas da popunjen prijavni list dostavite odmah na mejl adresu: rapozemun@gmail.com
Podaci za uplatu kotizacije su na sledećoj strani ovog dokumenta.

S poštovanjem,

Željko Pokrajac
Direktor OŠ „Radivoj Popović“

PRIJAVA UČEŠĆA

Simpozijum se održava u savremenom i klimatizovanom prostoru Hotela „Holiday Inn Belgrade“, Novi Beograd, Španskih Boraca 74.

Kada pošaljete prijavni list potrebno je da uplatite i kotizaciju.

Kotizacija za Simpozijum je obavezna za sve učesnike i podrazumeva:

- troškove organizacije skupa,
- prisustvo predavanjima,
- sertifikat,
- ručak
- kafu i piće na pauzi.

Kotizaciju u iznosu od 2000 dinara uplatite na račun : 355-1136850-98
Primalac: Pomoć porodici, Beograd, Nušićeva 4/V
Svrha uplate: Kotizacija za učešće na Simpozijumu
Dodatni podaci: PIB: 102027246 Matični broj: 06923828

Poslednji rok za prijavu i uplatu je do popunjenja predviđenog broja učesnika, odnosno najkasnije do utorka 28.05.2015!